The 10th International Conference of Modification, Degradation and Stabilization of Polymers (MoDeSt2018)

Z przyjemnością informujemy, że wyniki prac doświadczalnych zrealizowanych w ramach projektu BioMoto zostaną zaprezentowane na konferencji The 10th International Conference of Modification, Degradation and Stabilization of Polymers (MoDeSt2018), Tokio, Japonia, 02-06.09.2018, w ramach prezentacji The influence of different basalt fillers on the thermal and thermomechanical properties of poly(lactic acid)-based composites i The influence of different basalt fillers on the thermal and thermomechanical properties of poly(lactic acid)-based composites.


Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider