Nawiązanie współpracy naukowej z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy im. J. J. Śniadeckich

Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu zakresu realizowanej współpracy z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy im. J. J. Śniadeckich oraz podpisaniu oficjalnej umowy o współpracy i dalszym rozwoju technologii wytwarzania hybrydowych kompozytów biodegradowalnych w ramach projektu BioMoto.


Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider