dr inż. Krzysztof Lewandowski

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Lewandowski6

Wykształcenie:

10.2010 - obecnie: studia doktoranckie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej

10.2004 - 06.2009: studia magisterskie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: technologia procesów chemicznych

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- Badania tworzyw polimerowych i kompozytów polimerowych z napełniaczami naturalnymi celem poprawy gospodarki materiałowo-odpadowej w firmie Hanplast Sp. z o.o. oraz przygotowaniem do wdrożenia produkcji kompozytów polimerowych z napełniaczami naturalnymi, na podstawie dwustronnej umowy o współpracę, czas realizacji projektu: 06.2011-06.2015, rola: kierownik projektu badawczego.

- „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, UDA-POIG.01.03.01-00-092/08, rola: wykonawca.

- „Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, UDA-POIG.01.03.01-00-073/08, rola: wykonawca.

- „Gospodarka i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych w Polsce”, PBZ-MNiSW-5/3/2006, rola: wykonawca.

- „Otrzymywanie materiału polimerowego na bazie polietylenu pochodzącego z recyklingu o zmiejszonym wskaźniku szybkości płynięcia i zwiększonych właściwościach mechanicznych”, VB/01/2014/019, rola: wykonawca.

- „Opracowanie innowacyjnego produktu – przewodów (rur) karbowanych – z kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym”, POIR.01.01.01-00-0558/15-00, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. M. Barczewski, K. Lewandowski, M. Schmidt, M. Szostak, Melt fracture and rheology of linear low density polyethylene - calcium carbonate composites, Polymer Engineering and Science, Early View, DOI: 10.1002/pen.24477 (2016).

2. K. Lewandowski, K. Piszczek, S. Zajchowski, J. Mirowski, Rheological properties of wood polymer composites at high shear rates, Polymer Testing 51, 58-62 (2016).

3. K. Lewandowski, K. Piszczek, J. Mirowski, K. Skórczewska, Modyfikacja kompozytów PE-LD/mączka drzewna nadtlenkiem, Przetwórstwo Tworzyw, 3, 263-266 (2015).

4. K. Lewandowski, K. Piszczek, M. Kaczmarek, Reologiczne własności kompozytów polimerowo-drzewnych, Postępy w Inżynierii Mechanicznej, 4, 5-12 (2014).

5. K. Lewandowski, J. Tomaszewska, S. Zajchowski, J. Mirowski, Ocena właściwości przetwórczych i mechanicznych kompozytów PVC/mączka drzewna/nanokrzemionka przetwarzanych metoda wytłaczania, Przetwórstwo Tworzyw, 3, 213-216 (2013).


kl

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider