Kontakt

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych

ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań

e-mail: biomoto@put.poznan.pl
tel.: (+48) 61 647 58 58


Partnerzy

  • Politechnika Poznańska
  • Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider