Jak nie (prze)wytłaczać PLA?

Wierzymy i wiemy to, że polilaktyd (PLA) może być nie tylko materiałem opakowaniowym, ale i wysokowartościowym polimerem konstrukcyjnym. Teraz czas to udowodnić!

Jednym z większych problemów, przed jakimi stają przetwórcy jest degradacja hydrolityczna i termooksydacyjna występująca w trakcie przetwórstwa w stanie stopionym (wytłaczanie i wtryskiwanie) biopoliestrów. Postanowiliśmy zbadać w jakich "bezpiecznych" warunkach będziemy mogli kształtować wybrane odmiany PLA, a co więcej opisaliśmy to w pracy Correlation between Processing Parameters and Degradation of Different Polylactide Grades during Twin-Screw Extrusion opublikowanej w czasopiśmie Polymers. Zachęcamy do lektury!

https://www.mdpi.com/2073-4360/12/6/1333


Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider