dr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Monika_Dobrzynska-Mizera

Wykształcenie:

10.2012 - obecnie: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Studia Doktoranckie, specjalizacja: Inżynieria Materiałowa

03.2011 - 06.2012: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Dzienne studia magisterskie, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn;

10.2006 - 01.2011: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Dzienne studia inżynierskie, kierunek: Inżynieria Materiałowa

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- „Analiza oddziaływań pochodnych sorbitoli z żywicą silanowo-silseskwioksanową na strukturę i właściwości izotaktycznego polipropylenu”, Etiuda 2016/20/T/ST8/00399, rola: kierownik projektu badawczego.

- „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory dla kompozytów polimerowych”, UDA-POIG.01.03.01-30-173/09-01, rola: wykonawca.

- „ECOPAT Development of a cost-effective and lightweight hand pallet truck for application In material handling”, FP7-SME- 2010-1-262595, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. M. Dobrzyńska-Mizera, M. Dutkiewicz, T. Sterzyński, M. L. Di Lorenzo, “Isotactic polypropylene modified with sorbitol-based derivative and siloxane-silsesquioxane resin”, European Polymer Journal, 85, 62-71 (2016)

2. M. Dobrzyńska-Mizera, M. Dutkiewicz, T. Sterzyński, M. L. Di Lorenzo, “Polypropylene-based composites containing sorbitolbased nucleating agent and siloxane-silsesquioxane resin”, Journal of Applied Polymer Science, 133(22), 43476 (2016)

3. M. Barczewski, M. Dobrzyńska-Mizera, M. Dutkiewicz, M. Szołyga, “Novel polypropylene β-nucleating agent with polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) core: synthesis and application”, Polymer International, 65(9), 1080-1088 (2016)

4. M. Barczewski, D. Chmielewska, M. Dobrzyńska-Mizera, B. Dudziec, T. Sterzyński, “Thermal stability and flammability of polypropylene-silsesquioxane nanocomposites”, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19(6), 500-509 (2014)

5. M. Barczewski, M. Dobrzyńska-Mizera, B. Dudziec, T. Sterzyński, “Influence of a sorbitol-based nucleating agent modified with silsesquioxanes on the non-isothermal crystallization of isotactic polypropylene”, Journal of Applied Polymer Science, 131(8),
40131 (2014)


mdm

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider