dr inż. Michał Jakubowicz

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Jakubowicz3

Wykształcenie:

25.11.2016: Politechnika Poznańska, WBMiZ, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

10.2011 - 11.2016: studia doktoranckie, Politechnika Poznańska, WBMiZ

03.2010 - 06.2011: studia magisterskie, Politechnika Poznańska, WBMiZ, kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: diagnostyka maszyn i urządzenia pomiarowe

10.2006 - 02.2010: studia inżynierskie, Politechnika Poznańska, WBMiZ, kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: mechatronika

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- „System chłodzenia narzędzi do laserowo wspomaganego toczenia stopów lotniczych”, LIDER 164/L-6/2014, rola: wykonawca.

- „Opracowanie multisensorowego systemu do pomiaru odchyłki okrągłości i walcowości części typu tuleja”, INNOTECH-K1/IN1/35/153252/NCBR/12, rola: wykonawca.

- „Wdrożenie systemu pomiarowego wałów karbowych z koroną Hirth’a w praktykę przemysłową”, INNOTECH-K1/HI1/22/159472/NCBR/12, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. C. Jermak, M. Jakubowicz, J. Dereżyński, M. Rucki, “Air gauge characteristics linearity improvement”, Control Science and Engineering, 8701238 (2016).

2. M. Grzelka, M. Jakubowicz, M. Gaca, „Odtworzenie geometrii kręgosłupa z wykorzystaniem tomografii komputerowej i optycznego skanera współrzędnościowego”, Mechanik – Miesięcznik Naukowo - Techniczny, 12, 91-96 (2015).

3. M. Grzelka, M. Jakubowicz, L. Marciniak-Podsadna, B. Gapiński, K. Śremski, „Analiza dokładności odwzorowania geometrii 3D elementów szkieletu człowieka na podstawie pomiarów wykonanych na tomografie medycznym i współrzędnościowym skanerze optycznym”, Mechanik – Miesięcznik Naukowo - Techniczny, 12, 97-102 (2015).

4. M. Jakubowicz, D. Śmierzchalski, Ocena możliwości zastosowania pneumatycznych przetworników długości z dyszami szczelinowymi w bezstykowych pomiarach okrągłości, Mechanik – Miesięcznik Naukowo - Techniczny, 8, 122-129 (2014).

5. M. Jakubowicz, Możliwości wykorzystania metod pneumatycznych w pomiarach długości, Pomiary Automatyka Kontrola, 60, 587-589 (2014).


mj

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider