dr hab. inż. Mateusz Barczewski

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mateusz_Barczewski

Wykształcenie:

27.03.2015: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

10.2009 - 09.2011: studia doktoranckie, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

10.2004 - 07.2009: studia magisterskie, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologia przetwarzania materiałów

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- „Kompozyty polimerowe modyfikowane napełniaczami hybrydowymi, dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na rok 2015 z dotacji MNiSW", rola: kierownik projektu badawczego

- „Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych”, Projekt Lider: 143/L-5/2013, rola: wykonawca

- “ECOPAT Development of a cost-effective and lightweight hand pallet truck for application In material handling”, FP7-SME-2010-1-262595, rola: wykonawca

- „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”, UDA-POIG.01.03.01-30-173/09-01, rola: wykonawca

- Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów, UDA-POIG.01.03.01-00-025/08, rola: wykonawca

- „Wdrożenie nowej technologii produkcji form wtryskowych dla złączy elektronicznych i elektrotechnicznych”, Projekt celowy nr: PC 4295/C.ZR7-6/2008, rola: wykonawca

- „Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych”, Projekt "INNOTECH" ścieżka In-Tech nr: INNOTECH-K2/IN2/60/182932/NCBR/13, rola: wykonawca

- “New materials and systems methods and concepts for durable prestressed structures”, COST Action 534, rola: wykonawca

- „Badanie właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi”, 02/25/DS/MK/0616, rola: wykonawca

- „Ocena właściwości reologicznych materiałów polimerowych przy dużych prędkościach ścinania”, 25-542/2012 DS-MK, rola: wykonawca

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. M. Barczewski, K. Lewandowski, M. Schmidt, M. Szostak, Melt fracture and rheology of linear low density polyethylene - calcium carbonate composites, Polymer Engineering and Science, Early View, DOI: 10.1002/pen.24477 (2016).

2. M. Barczewski, M. Dobrzyńska-Mizera, M. Dutkiewicz, M. Szołyga, Novel polypropylene β-nucleating agent with polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) core: synthesis and application, Polymer International, 65(9), 1080-1088 (2016).

3. M. Barczewski, D. Matykiewicz, J. Andrzejewski, Effect of heterogeneous nucleation on isotactic polypropylene-polyoxymethylene blends properties and miscibility, Macromolecular Research, 23(9), 850-860 (2015).

4. M. Barczewski, M. Dobrzyńska-Mizera, B. Dudziec, T. Sterzyński, Influence of
a sorbitol-based nucleating agent modified with silsesquioxanes on the non-isothermal crystallization of isotactic polypropylene, Journal of Applied Polymer Science, 131(8), 40131 (2014).

5. M. Barczewski, D. Chmielewska, M. Dobrzyńska-Mizera, B. Dudziec, T. Sterzyński, Thermal Stability and Flammability of Polypropylene-Silsesquioxane Nanocomposites, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 19(6), 500-509 (2014).


mb

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider