dr inż. Katarzyna Skórczewska

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Skorczewska

Wykształcenie:

06.07.2016: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

10.2007 - 09.2010: Studia doktoranckie Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

10.2002 - 09.2007: studia magisterskie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: technologie ochrony środowiska

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- Badania i współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych działań nad wdrożeniem nanokompozytów poli(chlorku winylu) (PVC) z nanorurkami węglowymi (CNT) do praktyki produkcyjnej w firmie Elnowa Janusz Nowastowski, na podstawie dwustronnej umowy o współpracę, 06.2013-06.2016, rola: kierownik projektu badawczego.

- „Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”, UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00, rola: wykonawca.

- „Opracowanie innowacyjnego produktu – przewodów (rur) karbowanych – z kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym”, POIR.01.01.01-00-0558/15-00, rola: wykonawca.

- „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mat wygłuszających z granulowanych recyklatów gumowych”, 157/BNI DPP/12, rola: wykonawca.

- „Otrzymywanie materiału polimerowego na bazie polietylenu pochodzącego z recyklingu o zmiejszonym wskaźniku szybkości płynięcia i zwiększonych właściwościach mechanicznych”, VB/01/2014/019, rola: wykonawca.

- „Silseskwioksany jako napełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”, UDAPOIG.01.03.01-30-173/09, rola: wykonawca.

- „Badania nad wytwarzaniem, strukturą i właściwościami nanokompozytów polimerowych zawierających nanorurki węglowe”, BSM-89/2011, rola: wykonawca.

- „Nanokompozyty PVC z nanorurkami węglowymi - wytwarzanie, struktura, właściwości", MNiSW 3889/B/T02/2008/35, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. J. Tomaszewska, Ł. Klapiszewski, K. Skórczewska, T. J. Szalaty, T. Jesionowski, “Advanced organic-inorganic hybrid fillers as functional additives for poly(vinyl chloride)”, Polimery, 62(1), 19-26 (2017)

2. T. Sterzyński, J. Tomaszewska, J. Andrzejewski, K. Skórczewska, “Evaluation of glass transition temperature of PVC/POSS nanocomposites”, Composites Science and Technology, 117, 398–403, 2015.

3. K. Skórczewska, J. Tomaszewska, K. Piszczek, K. Lewandowski, „Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) nanorurkami węglowymi i grafitem”, Przetwórstwo Tworzyw, 3, 290-293 (2015).

4. T. Sterzyński, J. Tomaszewska, K. Piszczek, K. Skórczewska, “The influence of carbon nanotubes on the PVCglass transition temperature”, Composites Science and Technology, 70, 966-969 (2010).

5. K. Piszczek, K. Skórczewska, T. Sterzyński, “Estimation of adhesive friction of the molten polymer by flow through a capillary rheometer”, Polimery, 54, 296- 298 (2009).


ks

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider