dr inż. Jacek Andrzejewski

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Andrzejewski

Wykształcenie:

19.12.2014: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

10.2009 - 09.2014: studia doktoranckie, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

10.2004 - 06.2009: studia magisterskie, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: technologie przetwarzania materiałów

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- „Badanie wpływu warunków spieniania poliuretanów przy użyciu poroforów nowej generacji na strukturę i właściwości pianek”, N N508 475734, rola: wykonawca

- „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i  modyfikatory w kompozytach polimerowych”, POIG.01.03.01-30-173/09-01, rola: wykonawca

- „Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności”, POIG.01.03.01-00-044/08, rola: wykonawca

- „Wdrożenie nowych technologii produkcji zmodernizowanych form wtryskowych dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych”, PC-04295/C.ZR7-6/2008, rola: wykonawca

- „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, POIG.01.03.01-00-092/08-00, rola: wykonawca

- „Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych”, INNOTECH-K2/IN2/60/182932/NCBR/13, rola: wykonawca

- „Nowy system efektywnego chłodzenia form wtryskowych”, LIDER 143/L-5/2013, rola: wykonawca.

- “Ultra-lightweight and environmentally friendly composites”, 2014/106192, rola: wykonawca.

- “ECOPAT Development of a cost-effective and lightweight hand pallet truck for application In material handling”, FP7-SME-2010-1-262595, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. J. Andrzejewski, N. Tutak, M. Szostak, “Polypropylene composites obtained from self reinforced hybrid fiber system”, Journal of Applied Polymer Science, 133(15), 43283 (2016).

2. J. Andrzejewski, M. Szostak, T. Bak, M. Trzeciak, “The influence of processing conditions on the mechanical properties and structure of poly(ethylene terephthalate) self-reinforced composites”, Journal of Thermoplastic Composites Materials,29 (9), 1194-1209 (2016).

3. T. Sterzyński, J.Tomaszewska, J. Andrzejewski, K. Skórczewska, “Evaluation of glass transition temperature of PVC/POSS nanocomposites”, Composites Science and Technology, 117, 398-403 (2015).

4. J. Andrzejewski, M. Szostak, M. Barczewski, J. Krasucki, T. Sterzyński, “Fabrication of the self-reinforced composites using co-extrusion technique”, Journal of Applied Polymer Science, 131(23), 41180 (2014).

5. J. Andrzejewski, M. Szostak, J. Krasucki, M. Barczewski, T. Sterzyński, “Development and characterization of the injection-molded polymer composites made from bicomponent fibers”, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 51(1), 33-46 (2015).


ja

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider