dr inż. Danuta Matykiewicz

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Danuta_Matykiewicz

Wykształcenie:

27.11.2015: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. 10.2010 -

06.2015: studia doktoranckie, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

10.2005 - 07.2010: studia magisterskie, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J.J .Śniadeckich w Bydgoszczy, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: biotechnologia przemysłowa.

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych i naukowych:

- „Badanie właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi”, 25-616/2013 DS.-MK, z dotacji MNiSW na rok 2013, rola: kierownik projektu.

- „Ocena właściwości reologicznych materiałów polimerowych przy dużych prędkościach ścinania”, 25-542/2012 DS.-MK ,z dotacji MNiSW na rok 2012, rola: kierownik projektu.

- „Silseskwioksany jako napełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych”, UDAPOIG.01.03.01-30-173/09, rola: wykonawca.

- „Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów”, UDA-POIG.01.03.01-00-025, rola: wykonawca.

- „Nanokompozyty PVC z nanorurkami węglowymi-wytwarzanie, struktura, właściwości”, MNiSW nr PB/3889/T02/2008/35, rola: wykonawca.

Najważniejsze publikacje naukowe związane z tematem projektu:

1. D. Matykiewicz, B. Przybyszewski, R. Stanik, A. Czulak, “Modiication of glass reinforced epoxy composites by ammonium polyphosphate (APP) and melamine polyphosphate (PNA) during the resin powder molding process”, Composites Part B: Engineering, 108, 224-231 (2017)

2. D. Matykiewicz, K. Lewandowski, K. Skórczewska, “Evaluation of thermomechanical properties of epoxy–basalt fibre composites modified with zeolite and silsesquioxane”, Composite Interfaces, 24, 489-498 (2017).

3. B. Strzemiecka, Ł. Klapiszewski, D. Matykiewicz, A. Voelkel, T. Jesionowski, “Functional lignin-SiO2 hybrids as potential fillers for phenolic binders”, 30(10), 1031-1048 (2016).

4. B. Strzemiecka, A. Voelkel, D. Chmielewska, T. Sterzyński, “Influence of different fillers on phenolic resin abrasive composites. Comparison of inverse gas chromatographic and dynamic mechanical-thermal analysis characteristics”, International Journal of Adhesion and Adhesives, 51, 81-86 (2014).

5. D. Chmielewska, T. Sterzyński, B. Dudziec, “Epoxy compositions cured with aluminosilsesquioxanes: Thermomechanical properties”, Journal of Applied Polymer Science, 131(17), 8444-8452 (2014).


dm

Partnerzy

  • text_pp_w_inz_mech-01_0_0
  • Politechnika Poznańska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Program Lider